Безплатна библиотека - Нови книги

Новите положения при обществените поръчки - Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова
ISBN: 9789546082640
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 7,21

Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова книги Новите положения при обществените поръчки ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

През ноември 2018 година Законодателят прие и обнародва съществени изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки. Промените бяха доразвити и конкретизирани с измененията в Правилника за прилагане на ЗОП от февруари 2019 година.Тази книга е посветена на промените в правната уредба на обществените поръчки в периода от 2016 до 2019 година.Основен акцент в изложението са споменатите изменения и допълнения в ЗОП и в правилника за прилагането му, които влизат в сила от 1 март 2019 година. Изчерпателното и подробно представяне на новите положения ще позволят на читателя по-задълбочено да усвои правните разпоредби и да съобрази своята дейност с тях.Съществена част от книгата е посветена на изцяло новата централизирана електронна платформа, чрез която от 1 ноември 2019 година ще се извършва както възлагането, така и подаването на оферти за обществени поръчки. Обяснени са правните аспекти на използването на платформата, както и действията, които трябва да извършват възложителите и участниците в обществените поръчки.Систематизирано и хронологично е представена практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд, която ще стане актуална и след влизане в сила на новата правна уредба. В приложение са публикувани актуализираните текстове на Закона за обществените поръчки и на правилника за прилагането му.Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за прилагане на правната уредба - дело на авторитетни специалисти, превръщат тази книга в истински пътеводител в усвояването и прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки.Целева аудитория: Експертните екипи на държавни ведомства, общини, предприятия и консултантски къщи; юристи, счетоводители и финансисти.