Безплатна библиотека - Нови книги

Лекции по обща теория на правото - Част 1 - Даниел Вълчев - Даниел Вълчев

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Даниел Вълчев
ISBN: 9789542822325
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 8,39

Наслади се Лекции по обща теория на правото - Част 1 - Даниел Вълчев Даниел Вълчев книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Един ден, преди доста време, разговаряхме с баща ми. Наскоро бях станал асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и той се интересуваше какво точно преподавам. Макар и морски капитан, знаеше, че има различни правни отрасли - гражданско право, наказателно право, конституционно право и т.н.- И ти какво право преподаваш? - попита ме той.- Преподавам Обща теория на правото, татко - казах не без известна суета.Очаквах да ме разпита какво обхваща тази дисциплина или пък просто да ме похвали. Вместо това последва въпрос:- Добре де, ти от нищо конкретно ли не разбираш?Този сборник с лекции по Обща теория на правото е изграден върху разбирането, че главната отличителна характеристика на един юрист е неговият специфичен начин на мислене. Затова и юридическото мислене е отправна точка при очертаване на основните задачи на обучението по Обща теория на правото в Юридическия факултет - да предложи възглед за това какво представлява правната норма и какво е нейното значение като обяснителна схема в правното мислене, да даде представа за структурата и функционирането на правния ред (правната система), да въведе основните правни понятия, които, свързани в единна и относително безпротиворечива система, дават на един юрист възможността да конструира логически определена правна ситуация или да общува професионално с друг юрист при нейното интерпретиране.Посвещавам този сборник с лекции на паметта на моя баща.проф. д-р Даниел ВълчевДаниел Вълчев е български юрист и политик. Води курсове по Обща теория на правото, Обща теория на държавата, Политически и правни учения, Защита на правата на човека и др. в СУ „Св. Климент Охридски“.