Безплатна библиотека - Нови книги

Седемте изкушения на Златния Орфей - Владимир Гаджев

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Владимир Гаджев
ISBN: 978-954-321-840-0
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 10,63

Владимир Гаджев книги Седемте изкушения на Златния Орфей ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Появатана скромния домашен конкурс, прераснал скоро след това в международнияфестивал „Златният Орфей“, е резултат от влиянието на множество фактори.Те са географско-климатични, политически, стопански, социални,културни, психологически, пропагандно- рекламни и не на последно мястоидеологически, доминиращи при тоталитаризма. Всеки от тях е с различнаотносителна тежест. Приоритетното им подреждане е възможно, но излишноза целите на това изследване, докато познаването им – поотделно и катосъвкупност – е задължително условие за точното разполагане на фестивала впанорамата на културното ни развитие. Само така ще сме в състояниевярно да осмислим многобройните функции на „Златният Орфей“ (основнитеса социална, психологическа, естетическа, познавателна, селективна идекоративна), през които се отразява духът на времето отсам и оттатъкжелязната завеса. И да разберем до каква степен той се вписва вконюнктурата на музикалния бизнес по света във време, в коетототалитарния режим ползва двоен стандарт по темата. Познаването напредпоставките е наложително и поради все по-сгъстяващата се фалшиваносталгия по фестивала, чиято митология от началото на демократичнияпреход обилно се полива с чайниците на самозвани медийни пришълци.Повечето от тях още не са били родени в най-силните години на „ЗлатниятОрфей“! Предисториятана „Златният Орфей“, както и на следвоенната българска поп музика,следва да търсим във втората половина на 50-те години от отминалотостолетие. И задължително трябва да я свържем с ускореното изграждане на първите курортни комплекси по нашето Черноморие. (Благодарение на първите четири „S“, изнесени в заглавието на книгата – Summer, Sea, Sun, Sand,които са заслуга първо на Бога и чак след това на хан Аспарух инеговите многобройни наследници до 1944 г.) Поне в началните дведесетилетия на своето съществуване те акумулират огромно количестворазнообразна жива (!) музика, най-общо възприемана като развлекателна итанцова. (Ето ги и шестото и седмото „S“ – Song, Stage, а за петото – Sex – ще почакате малко). Такава е и световната тенденция в следвоенния период, чието начало е през 1947 г. във Франция.