Безплатна библиотека - Нови книги

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство - проф. д-р ик. н. Й. Коев, доц. д-р С. Вачков

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р ик. н. Й. Коев, доц. д-р С. Вачков
ISBN: 978-954-449-509-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА:
РАЗМЕР: 6,82

Bсички проф. д-р ик. н. Й. Коев, доц. д-р С. Вачков Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Първото десетилетиена XXI век се характеризира с радикална промяна на световнияикономически и социален ландшафт. Глобалната финансова и икономическакриза отпраща в историята редица класически теоретични концепции ипрактики, налагайки нови парадигми за управление на корпоративнитеструктури от всички сфери на бизнеса. Ето защо познаването на арсеналаот понятия, концепции и инструменти на съвременното социалноотговорнокорпоративно ръководство (Social Responsibility Corporate Governance)трябва да бъде първата стъпка към разбирането на техния комплексен идинамичен профил.Настоящата „Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство“ е единскромен опит за решаване на тази задача. Въпреки своя ограничен обхват,това първо по рода си у нас издание включва основните понятия,представящи най-важните аспекти от ръководството и управлението насъвременните корпорации. С тях се представят моделите и принципите наценностнобазираното управление, ключовите компетенции на стратегическотокорпоративно ръководство, кръгът на заинтересованите лица(стейкхолдери), процеси и дейности в сферата на стратегическотопланиране и целеполагане, концепциите и инструментите за финансовоосигуряване на бизнеса, някои дименсии на маркетинга и логистиката,управлението на разходите и контролинга, отчетността и одита накорпорациите и др.