Безплатна библиотека - Нови книги

Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт – София, Том 1: Библейски книги - Боряна Христова, Елисавета Мусакова, Елена Узунова

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боряна Христова, Елисавета Мусакова, Елена Узунова
ISBN: 9789545002281
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2010
РАЗМЕР: 8,70

Можете да го намерите тук Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт – София, Том 1: Библейски книги книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Втом 1 отОписа на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт- София съдържа описанията на библейските книги Стар завет, Псалтир,Евангелие и Апостол. В него попадат най-богато, дори луксозно украсенитеръкописи от сбирката. В резултат на научната обработка редица паметнициполучиха нова датировка, излязоха наяве непознати досега имена напреписвачи, анонимни ръкописи бяха атрибуирани на известни книжовници, аотделни фрагменти прилегнаха към книги, пазени в ЦИАИ и в НБКМ. Сиздаването на първия том от една предвидена като четиритомна поредица,пред всички онези, които се чувстват привлечени от историята набългарската средновековна книга, се разгръщат нови изследователскихоризонти. Проф. дфн Боряна Христова е директор на Националната библиотека,специалист по палеография и археография на славянските ръкописнипаметници от Х до ХІХ век, като основните й интереси са насочени къмпетнадесетото столетие и апокрифната книжнина, разпространявана побългарските и балканските земи. Автор на 12 описи и каталози и над 200монографии, студии и статии по проблемите на средновековната книжовнакултура. Хоноруван професор в Софийския университет, катедра„Библиотечно-информационни науки и културна политика" към Философскияфакултет. Д-р Елисавета Мусакова е старши научен сътрудник и ръководител на Отдела„Ръкописи и старопечатни книги" в Националната библиотека. Изкуствовед,работи в областите на украсата на средновековната книга с нейнатаподвързия и на славянската палеография. Автор и съавтор на над 70 научнипубликации, включващи два описа на ръкописи, студии и статии. Хоноруванпреподавател в Националната художествена академия към катедра„Изкуствознание". Д-р Елена Узунова е експерт, старши научен сътрудник в Отдела „Ръкописи истаропечатни книги" на Националната библиотека. Основните й научниинтереси са насочени към правописно-езиковите особености на славянскитеръкописни паметници. Автор е на повече от 70 научни публикации, средкоито специални разработки за бележките на книжовниците и по-къснитеприписки от Х до ХІХ в., както и описи на славянски ръкописи,включително подготвяния за печат Опис на славянските ръкописи от ХІХ в.,съхранявани в НБКМ.