Безплатна библиотека - Нови книги

Neues Deutsch-Bulgarisches Worterbuch/Нов немско-български речник - Хилмар Валтер

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Хилмар Валтер
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2007
РАЗМЕР: 10,51

Наслади се Neues Deutsch-Bulgarisches Worterbuch/Нов немско-български речник Хилмар Валтер книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Окончателна версия на новия немски правопис от 2006 г.• Най-съвременният немско-български речник, съдържащ 100 000 думи и изрази. Тук ще намерите както общи понятия и фрази, така и специализирана лексика, отразяваща последните промени в информационните технологии, медицината, икономиката, правото и други сфери на социалния живот.• Новоразработен словник, съобразен със съвременната езикова ситуация в немскоезичните страни, без да се пренебрегва и по-старото състояние на книжовния език.• Взети са предвид и старите версии на правописа.• Прегледна и подробна граматична, фонетична, семантична истилистична информация.• Информативни приложения: списък на неправилните глаголи, таблица на склонението на съществителните, абревиатури и съкращения, мерни единици, териториално разделение настраните с немски език.• Български еквиваленти, избрани въз основа на потенциалните контекстови условия за употребата на немските им съответствия, онагледени с много примери във вид на устойчиви и свободни словосъчетания.