Безплатна библиотека - Нови книги

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/ Сборник нормативни актове - Ганета Минкова

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ганета Минкова
ISBN: 9789542819875-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 10,80

Bсички Ганета Минкова Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

С предишните редакции на текстоветеИзданието съдържа основните нормативни актове, които регламентират данъчно-осигурителния процес или са тясно свързани с него. Затова на първо място е публикуван Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Органите по приходите и публичните изпълнители прилагат основно кодекса, като структурата и компетентността им се уреждат в Закона за Националната агенция за приходите, заемащ следващо място в съдържанието.Включени са и:Административнопроцесуален кодекс (извлечение),Законът за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции,Закон за митниците (извлечение),Закон за административните нарушения и наказания (извлечения),Закон за местните данъци и такси (извлечение),Закон за задълженията и договорите (извлечение) иЗакон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.Размерът на лихвата за закъснение при плащане на публичните вземания е регламентиран в нормативен административен акт, затова е включено Постановление № 72 на Министерски съвет от 8 април 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута.Много полезно за читателите са приложените отменени или изменени редакции на текстовете от законите, обозначени с „предишен текст“ и поставени под съответния актуален.Сборникът е предназначен за практикуващи юристи, научни работници, студенти по право, както и за гражданите, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни или осигурителни задължения.Съдържание:ДАНЪЧНО – ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКСЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИСКАЦИЯ ИЛИ ОТНЕМАНЕ И РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИАДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Извлечение)ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ (Извлечение)ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (Извлечение)ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (Извлечение)ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (Извлечение)ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута