Безплатна библиотека - Нови книги

Хората от Земята - Брайън М. Фейгън

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Брайън М. Фейгън
ISBN: 978-619-152-136-4
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 8,93

Наслади се Хората от Земята Брайън М. Фейгън книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

В първа част на книгата "Хората от Земята" се разглежда зоратана човешката история или времето, понякога наричано „древнапраистория“. Тя обхваща периода до появата на вида Homo sapiens. По тозиповод се споменава за някои важни нови открития на фосили от последнитегодини и за смайващи обекти като Боксгроув в Южна Англия.Въввтора част е обсъдено това, което наричам „великата диаспора“, илиразселването на анатомично идентични с нас човешки същества в края напоследната ледникова епоха. След това се прехвърляме от Югозападна Азия вЕвропа, а после прескачаме към двете Америки, тъй като тазипоследователност изглежда логична за по-голямата част от читателите. Туксе обсъжда и една нова технология за радиовъглеродно датиране надревните селища. От двете Америки преминаваме в Африка и Австралия,които са разгледани в седма глава, и предшестват разказа за първитеземеделци.Трета част разказва за началото на производството нахрани. В настоящето издание е отразено също влиянието наусъвършенстваните технологии за датиране, генетичното маркиране наподдаващи се на опитомяване животни и растения, както и нови резултати,отнасящи се до първите опити за култивиране на ориза. Отделено еподобаващо внимание и на новите факти, свързани с ранните земеделскиобщества в делтата ни Мисисипи и източната част на Северна Америка.Четвъртаи пета част разказват историята на ранните цивилизации в Стария свят идвете Америки, както и развива основните теории за появата и упадъка надревните държави. В същото време съвременните акценти върху идеологията иархеологията ни дават нов поглед към прединдустриалните цивилизации.Все повече научаваме за произхода на египетската цивилизация, както и задържавите в Южна и Югоизточна Азия. През последните годиниархеологическите изследвания, посветени на цивилизацията на маите,получиха силен тласък, свързан с дешифрирането на надписите върхудревните барелефи и новите открития, разкриващи бурната политическаистория на техните държави.