Безплатна библиотека - Нови книги

Закон за нормативните актове/ 5. издание

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ISBN: 978-954-730-800-8
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 11,2

книги Закон за нормативните актове/ 5. издание ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то ипри­ла­га­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори наРепублика България и Законът за „Държавен вестник”. Включени саизвлечения от Конституцията на Република България, от Закона заКонституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и отправилниците, които уреждат организацията и дейността на Народнотосъбрание и на Министерския съвет в частта им относно нормотворческияпроцес.В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текстна Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени сатекстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващотоим действие и процедурите по приемането им.