Безплатна библиотека - Нови книги

Данъчно облагане - 2019 Коментар - Димитър Гочев, Георги Стойков

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Гочев, Георги Стойков
ISBN: 9789542827863
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 5,74

Можете да го намерите тук Данъчно облагане - 2019 Коментар книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ППЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП​1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА)3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ