Безплатна библиотека - Нови книги

Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава - Огняна Маждракова - Чавдарова

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Огняна Маждракова - Чавдарова
ISBN: 9786191761333
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 4,52

Най-добре Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова е родена в гр. Павликени. Завършва гимназия в София и Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Първоначално работи като извънщатен сътрудник към Музея за история на София, след това – в редакцията на списание „Радио“.Кандидатства за докторантура в Института за исторически изследвания към БАН, където през 1973 г. защитава дисертация, посветена на делото на Г. С. Раковски и продължавапроучванията сивърху българското националноосвободително движение през Възраждането. Професионалният ѝ път е свързан с едно от водещите звена в изследователските, научно-организациони и популяризаторски задачи на Института – секция „История на българския народ ХV–ХIХ в.“ От 1982 г. е старши научен сътрудник II ст./доцент/.Зам.-научен секретар е на Института, след това – зам.- ръководител секция. Член на НС и на редколегията на сп. „Исторически преглед“ 1991–2004 г.Научен ръководител на докторанти. В Софийския университет водиспецкурсовена студенти. Наред спроучванията си за освободителните борби през 50–70-те години на ХIХ в., тя обнародва студии и върху легалнополитическите прояви на българския народ през Възраждането, културно-просветното развитие, възрожденския периодичен печат и неговите дейци.Автор, съавтор и отговорен редактор на колективни изследователски и документални трудове, под нейното перо са излезли над 60 студии и статии в специализирани издания. Участва с доклади в научни конференции и международни българистични форуми. (Подробна библиография вж. в Сб. „Българското възрожденско общество. Проблеми, борби, постижения. Съст. Пл. Божинов, Ан. Кирилова. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, С., 2012).Доц. О. Маждракова е сред инициаторите на учредения на 24 април 1991 г. Общобългарския комитет „Васил Левски“. Избрана в 12-членния му УС, тя участва през годините дейно в неговата програма и публикува статии в поредицата „Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития“ (София, Т. 1–16).