Безплатна библиотека - Нови книги

Португалска граматика - Маргарита Дренска

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Маргарита Дренска
ISBN: 954-02-0230-2
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 1999
РАЗМЕР: 9,73

Маргарита Дренска книги Португалска граматика ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

В предлаганата португалска граматика са изложени основните въпроси на фонетиката, морфологията и синтаксиса на съвременния португалски език в практичен аспект.Материалът е представен в достъпна форма и онагледен с много примери от живия разговорен език, които са дадени и в превод на български.Правят се съпоставки с българската граматика и се изтъкват особеностите и различията в двата езика.Специално внимание се отделя на проблемите, представляващи трудност за българите, изучаващи португалски-особеностите в употребата на глаголните времена и наклонения, условните изречения, личния инфинитив, неличните глаголни форми, глаголните перифрази и др.Поради характера на застъпената проблематика, систематизирания начин, по който е представена, и акцентирането върху някои тънкости във функционирането на граматичните категории, учебникът може да служи при всички нива на обучение по практически португалски език.