Безплатна библиотека - Нови книги

Екологични биотехнологии и енергия от биомаса - Ботьо Захаринов

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ботьо Захаринов
ISBN: 9789545359583
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 12,34

Bсички Ботьо Захаринов Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Монографията представлява научен анализ на подходите на съвременната биоенергетика за производство на екологично чисто гориво от растителна биомаса и оползотворяването на хранителни и битови отпадъци като суровина. В нея се представят и обобщават резултатите от научните изследвания на автора в оптимизирането на анаеробните биотехнологии чрез прилагането на комбинирани субстрати от енергийни култури и отпадъчна биомаса от земеделието, животновъдството и утайки от градски пречиствателни станции за битово-фекални води. За да е полезна като учебно помагало за студентите от НБУ и други университети в страната, както и за широк кръг специалисти от практиката, в книгата като основа на разработките са включени и анализи на някои основни принципи и подходи при производството на биогаз и прилагането на биологичния шлам като подобрител на почвената структура.