Безплатна библиотека - Нови книги

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр.105 от 30 дектември 2016 г.) - Нели Маданска

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нели Маданска
ISBN: 9789546082473
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 7,35

Bсички Нели Маданска Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Приетият от Парламента Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) внася значими промени в търговското право:- Въвеждат се допълнителни мерки за сигурност при защитата на фирми от кражби и посегателства с цел ограничаване на случаите на злоупотреба при вписвания, заличавания и обявявания на търговци в търговския регистър.- Въвеждат се по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност на фирмите. Създава се нова част пета на Търговския закон „Производство по стабилизация на търговеца”.- Приети са изменения, засягащи търговската несъстоятелност в частта относно откриването на производството по несъстоятелност, осребряването, синдика, обезпечените кредитори и др.Книгата предлага изчерпателно представяне на тези важни промени.В подробния и задълбочен приложен коментар са разгледани и анализирани всички нови моменти. Проследено е въздействието на промените върху статута и поведението на търговеца. Анализирани са производствата пред търговския регистър и нотариалните удостоверявания, производството по несъстоятелност и избягване на несъстоятелността.Публикуван е и актуализираният текст на Търговския закон.Коментарът е дело на д-р Нели Маданска – заместник-директор на Националния институт на правосъдието – един от най-добрите специалисти в областта на търговската несъстоятелност у нас.