Безплатна библиотека - Нови книги

Придобивният способ по чл. 78 ЗС - Димитър Стоянов

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Стоянов
ISBN: 9789542821656
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 9.2016
РАЗМЕР: 5,70

Най-добре Придобивният способ по чл. 78 ЗС файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата в Common law и континенталните правни системи. Изследвани са както корените на института в римското право и приложението му по времето на Първата и Втората българска държава, така и най-новите достижения на европейската правна мисъл в лицето на Еднообразния закон за защита на добросъвестния приобретател на движими вещи и Проекта за Общата референтна рамка. Изследването не е ограничено до общите въпроси, а детайлно разглежда и прехвърлянето на кораби, самолети, ценни книги, залози по ЗЗД и ЗОЗ и др. Подробно е разгледан фактическият състав на придобиването по чл. 78 ЗС и са направени редица предложения de lege ferenda.​Димитър Стоянов е доктор по право и хоноруван асистент в НБУ по гражданско и семейно.