Безплатна библиотека - Нови книги

Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) / 5. издание - Боряна Мусева - съставителство и въведение

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боряна Мусева - съставителство и въведение
ISBN: 9786192260033
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 7,31

Боряна Мусева - съставителство и въведение книги Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) / 5. издание ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент.Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.Сборникът включва Регламент (ЕО) № 1393/2007 в материята на връчването на документи и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства. Поместено е извлечение от Гражданския процесуален кодекс, който въвежда норми за практическото им прилагане.В сборника са поместени и многостранните конвенции, приети в рамките на Хагската конференция по международно частно право, посветени на връчването на документи, събирането на доказателства, международния достъп до правосъдие и премахването на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове. Включени са и два международни акта на Съвета на Европа, уреждащи предаването на молби за правна помощ и обмена на правна информация между държавите, както и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана под егидата на Международната комисия за гражданско състояние.