Безплатна библиотека - Нови книги

Списание Ius Romanum - Commercium (бр. 1/ 2016) - Екатерина Матеева, Малина Новкиришка-Стоянова, Анелия Мингова, Венцислав Петров, Димитър Стоянов, Павел Сарафов, Валентин Брайков, Габор Хамза, Ханс Анкум, Хуан Мигел Албукурке Сакристан, Мария Игнатович,Мария Костова, Константин Танев, Люба Радулова,

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Екатерина Матеева, Малина Новкиришка-Стоянова, Анелия Мингова, Венцислав Петров, Димитър Стоянов, Павел Сарафов, Валентин Брайков, Габор Хамза, Ханс Анкум, Хуан Мигел Албукурке Сакристан, Мария Игнатович,Мария Костова, Константин Танев, Люба Радулова,
ISBN: 2367-7007
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 5,7

Bсички Екатерина Матеева, Малина Новкиришка-Стоянова, Анелия Мингова, Венцислав Петров, Димитър Стоянов, Павел Сарафов, Валентин Брайков, Габор Хамза, Ханс Анкум, Хуан Мигел Албукурке Сакристан, Мария Игнатович,Мария Костова, Константин Танев, Люба Радулова, Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

В настоящия брой на списанието IUS ROMANUM са включени статии на участниците в научен колоквиум с международно участие на тема: „Римско и съвременно търговско право“. Представени са основните концепции по въпросите за съществуването на римско търговско право и връзката му с банковото право на Древния Рим, за влиянието му върху различни съвременни институти на търговското право, за процесуалната защита на търговците и пр. С преводана български език сме се опитали да дадем възможност на всеки, който се вълнува от темата, да се докосне до реалните измерения на римскоправната и съвременната доктрина за COMMERCIUM.Изборът на темата има и едно персонално измерение, изпълнение на един колегиален дълг към нашия колега доц. д-р Румен Чолов. През 2014 г. се навършиха 65 години от неговото рождение, а през 2005 г. той ни напусна завинаги, оставяйки недовършена една идея за преподаване и развитие на Римското право, свързана със съвременните интереси и изисквания. В края на 90-те години на миналия век доц. Чолов за пръв път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право – години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения. Неговите лекции по програмите на Българското национално радио привлякоха голям интерес към тази проблематика.