Безплатна библиотека - Нови книги

Книжка с най-новите пъзели: Повече от 200 задачи, пъзели и главоблъсканици. “Менса“

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ISBN: 9786191950904
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 12,56

Можете да го намерите тук Книжка с най-новите пъзели: Повече от 200 задачи, пъзели и главоблъсканици. “Менса“ книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Едно сериозно изпитание за вашата съобразителност, предложено от МЕНСА – световна организация на хората с висок коефицент на интелигентност.Тук ще намерите стотици предизвикателства – от кръстословици до математически загадки, числови пъзели и логически главоблъсканици. С всеки от тях ще подобрите вашето умение да се справяте с проблемите и ще развиете способностите си да преодолявате препятствия от този род.Разбира се, в края ще откриете и верните отговори.***В тази книжка има над 200 пъзела от най-различни видове. Те са така подбрани, че да по­криват всевъзможни области на позна­нието и понякога да поставят пред вас почти непреодолими прегради. Това ще представлява предизвикателство за ва­шите интелектуални умения в сферата на логическото мислене, дедуктивните умозаключения, пространствената ори­ентация, математиката, боравенето с думите. Пъзелите в тази книжка спадат към пет отделни категории, както следва:1. Логическото мислене – дава се определено количество информация и вие трябва да предвидите стъпките, по които ще стигнете до верния отговор.2. Нестандартното мислене изисква от ума да бъде максимално гъвкав. Това понякога включва и отклонения от очевид­но правилния път към решението на про­блема. Но да не си помислите, че някои от пъзелите в тази книжка имат произволно или „нечестно“ решение? Нищо подобно – просто в много случаи нещата се оказват не точно такива, каквито изглеждат на пръв поглед.3. Пространствената ориентация е жизненоважен аспект на интелекта. Една от основните предпоставки за висок ко­ефициент на интелигентност е способ­ността да се борави с достатъчно добра визуална абстракция на информацията. Този подход позволява да се правят нови дедуктивни умозак­лючения, с което наличната информация става по-пълна.4. Работата с лексикални модели подо­брява както уменията ни в областта на писменото слово, така и на символиката, която е в основата на всяка писменост. Освен че са много важни за интелигент­ността като цяло, езиковите умения са фундаментална предпоставка и за всички видове комуникация.5. Математическите и информацион-ните пъзели са насочени към упражняване както на познанията, така и към развиване на умението за решаване. Интелигентността е в сти­хията си, когато, стъпвайки на здрави теоретични основи, се изявява в дейст­вителността. Пъзе­лите ще тестват готовността ви да се справите с математически задачиЕдно от най-силните човешки качества е способността на ума да наблю­дава света, да го изследва и да го променя, за да може по-пълно да го разбере. Подобно на физическите упражнения, упражнява­нето на мозъка също доставя дълбоко удо­влетворение – както на биохимично, така и на емоционално равнище.