Безплатна библиотека - Нови книги

Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016- том 2 - доц. д-р Мария Казанджиева

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: доц. д-р Мария Казанджиева
ISBN: 9789546082398
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 11,50

Наслади се Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016- том 2 доц. д-р Мария Казанджиева книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Том втори от двутомното издание „Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове 2016 г.”Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за прилагане на правната уредба – дело на авторитетни специалисти, превръщат това двутомно издание в истински пътеводител в усвояването и прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове.Съдържание:Тази книга Ви предлага комплексно приложно знание по новата правна уредба на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.В подробен коментар са анализирани и разяснени основните положения на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове:действие, предмет и приложно поле;принципи, програми и институционална рамка;насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти;условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;проекти, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ;административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;верифициране на разходите, администриране на нередности и финансови корекции.Публикувани са нормативните текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.Представени са образците на формуляри и други приложни документи, утвърдени на основание на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 на ЗУСЕСИФ.Авторската разработка е дело на доц. д-р Мария Казанджиева – водещ специалист в областта на управлението на средствата от европейски фондове и автор в изданията на ИК „Труд и право”. Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.