Безплатна библиотека - Нови книги

Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения - Лариса Тодорова,Мариана Василева,Теодора Дичева

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Лариса Тодорова,Мариана Василева,Теодора Дичева
ISBN: 9789546082374
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 12,86

Bсички Лариса Тодорова,Мариана Василева,Теодора Дичева Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Тази книга Ви предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.Последователно са разгледани въпроси, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение, с основните задължения на страните при предоставяне на работната сила, с работното време, почивките и отпуските, с дисциплинарната и имуществената отговорност, с обезщетенията по трудовото правоотношение, с трудовото възнаграждение, със здравословните и безопасни условия на труд, със социално-битовото обслужване, специалната закрила на някои работници и служители, с трудовата книжка и трудовия стаж, с трудовите спорове, с контрола за спазване на трудовото законодателство, с колективните трудови договори и колективните трудови спорове и с гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Авторите на книгата са известни и уважавани юристи:Лариса Тодорова - държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика;Мариана Василева - главен експерт в Министерския съвет;Теодора Дичева - директор в ИА „Главна инспекция по труда“.Авторите са активни сътрудници в изданията на ИК „Труд и право“ и лектори в учебните семинари, организирани съвместно с НКЦ „Решение“.Авторските публикации са съобразени с промените в трудовото законодателство към 10 април 2016 г.Целевата аудитория: специалисти по труд и човешки ресурси, практикуващи юристи, социални експерти, мениджъри и синдикалисти, преподаватели и студенти.