Безплатна библиотека - Нови книги

Категоризация на туристически обекти

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ISBN: 9789547309555
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2015
РАЗМЕР: 10,57

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. С нея се уреждат минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти по отношение на изграждането, обзавеждането, оборудването, обслужването, предлаганите услуги, образованието или професионалната квалификация на персонала, а също така и редът за категоризацията им.Поместено е и извлечение от Закона за туризма в частта, с която се уреждат дейностите хотелиерство и ресторантьоство, контролът, осъществяван от компетентните органи, и административнонаказателната отговорност.