Безплатна библиотека - Нови книги

Радикални реформи в публичния сектор през XXI в. - Петър Митев

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Петър Митев
ISBN: 9789542816386
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2015
РАЗМЕР: 4,45

Най-добре Радикални реформи в публичния сектор през XXI в. файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

“Радикални реформи в публичния сектор през XXI век” е поглед отвисоко върху пъзела от все по-тежки социалноикономически проблеми.Според автора демографската криза, енергийната криза и забавянето на темпа на нови открития не са три отделни проблема, а един особено тревожен проблем – промяна на реалностите на ресурсите. Финансовата криза сега започва и ще трае десетилетия.Глобалнатаикономика се намира на прага между две епохи и в този смисъл предстоят епохални промени в обществото. Докато Кейнсбележи края на либералното пазарно стопанство, тази книга вещае края на пазарната икономика до края на XXI в.и отворени врати за олигархията и тоталитаризма.Това, което освобождава закрепостения феодален свят е появата на печатарската преса на Гутенберг от 1455г., а по-късно появата на железницата. По аналогичен начин гласуването в интернет ще позволи удобно и евтино, реално прилагане на пряка демокрация в различните й форми - народно вето, народна инициатива, консултативен референдум и др., чрез което ще се компенсират добре познатите дефекти на представителната демокрация.Авторът предлага ново (многокритериално) правило за публичен избор, както и решение на фундаментален проблем №1 в публичните финанси, (поставен от нобеловия лауреат Самюелсън през 1954г.), чрез косвено приложение на принципа на ползата в данъчното облагане.За автораД-р Петър Митев е дългогодишен преподавател в катедра „Финанси", УНСС, като съвместно е преподавал и в други университети , сред които и 6 г. в УАСГ.С дисертацията си Петър Митев прави сериозна надстройка на икономиката на благосъстоянието ,чийто основоположник е Парето. По своята същност приносът представлява нова обща теория, извеждаща условията за конструиране на оптимална икономическа система (респ.оптимално благо), на основата на оптимално разполагане на ресурсите в йерархически системен анализ, като се постигат едновременно максимална ефективност и максимална ефикасност.