Безплатна библиотека - Нови книги

Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения - Величка Микова, инж. Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Величка Микова, инж. Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов
ISBN: 9789546082206
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2014
РАЗМЕР: 3,62

Можете да го намерите тук Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Разработени са 88 процедури, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; работното време, почивките и отпуските; специалната закрила на някои категории работници и служители; колективното договаряне; уреждането на индивидуалните и колективните трудови спорове; информирането и консултирането на работниците и служителите и гарантираните им вземания при несъстоятелност на работодателя; защитата от дискриминация и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.Всяка от процедурите е разработена по предварително зададен макет: цел на процедурата, правно основание, участници /страни/, предварителни условия, действия в хронологичен ред, възможни усложнения и допълнения, отказ от обжалване, правни последици.Към всяка от процедурите са приложени примерни вътрешни актове и образци на съответните приложни документи.Авторската разработка е съобразена с трудовото законодателство към 1 септември 2014 г.Целевата аудитория на книгата са работодателите и техните екипи; работниците, служителите и синдикалните им организации; специалистите по труд и по управление на човешките ресурси; юристите, счетоводителите,, личните състави в предприятията и учрежденията.