Безплатна библиотека - Нови книги

Социално осигуряване 2014 г. - Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова
ISBN: 2010008729
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2014
РАЗМЕР: 5,65

Наслади се Социално осигуряване 2014 г. Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

- актуализирани текстове на всички важни нормативни актове след промените в нормативната уредба от началото на годината;- важни указания на НОИ и на НАП;- подробни авторски коментари по основните положения в социалното осигуряване с акцент върху новите моменти през 2014 г.;- експертни решения на специфични казуси и отговори на конкретни въпроси; - полезна приложна информация.Компактдискът съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове на социалното ина здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустраннидоговори по социално осигуряване, по които страна е Р България, както иподбрана практика на Върховния административен съд.Автори и съставители на изданието са екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков.Целевата аудитория нагодишника са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти испециалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата наНационалния осигурителен институт и Националната агенция за приходите;управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели истуденти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.