Безплатна библиотека - Нови книги

Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи) - Викенти Спасов

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Викенти Спасов
ISBN: 9789540307008
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2012
РАЗМЕР: 3,83

Bсички Викенти Спасов Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

В учебника "Инженерна логистика (Подемно-транспортни машини, процеси и системи)"са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси,свързани с подемно-транспортните, складовите машини и системи исъответните процеси, в които те участват, т.е. тяхното приложение иексплоатация. Разгледани са най-прилаганите машини и исистеми в областтана товаро-разтоварната и складовата дейност, както и методи запроектиране и оптимизиране на процесите в тази област.Учебникът епредназначен за студентите от ВТУ "Т.Каблешков", както и за тези отвсички технически ВУЗ, в които се изучават специалностите "Инженерналогистика и строителна техника", "Транспортна техника", "Автомобилнатехника", "Автомобили, трактори и кари", "Индустриален мениджмънт","Технология, организация и управление на транспорта", "Транспортностроителство", "Инженерна логистика и подемно-транспортна техника" и др.