Безплатна библиотека - Нови книги

Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон - Иван Добрев

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Добрев
ISBN: 9543200416
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2005
РАЗМЕР: 6,30

Наслади се Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон Иван Добрев книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

Проф. д-р Иван Добрев е преподавател по съвременен турски език във ВА "Г. С. Раковски" и лектор по балканистична тюркология и приложна лингвистика в Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски". Той завършва турска филология в Софийския университет, защитава докторска дисертация през 1982 г., хабилитира се през 1990 г., а научното звание "професор" му се присъжда през 2002 г. Авторът изнася научни доклади и съобщения пред вътрешни и международни научни конгреси, симпозиуми и конференции; публикува в наши и чуждестранни научни издания голям брой изследвания от областта на общата теория на езика, лингвосемиотиката и семантиката, морфологията и синтаксиса на съвременния турски език, българската ономастика от източен произход, етимологията, контактите и влиянието на иранските и тюркските езици върху българския език, прабългарското езикознание и етнолингвистика, дидактиката и методиката на турския език във военноспециална аудитория, стенографията, където създава и ползува собствена оригинална стенографска система за българския език. Негов е първият у нас превод на Свещения Коран на български език.